Тендеры - Клинический санаторий им. В. П. Чкалова
Украина, г. Одесса
Французский бульвар, 85
тел. +38 (048) 776 05 27
факс +38 (048) 717 87 06

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРИДПРИЯТИЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ (СПЕЦИАЛЬНЫЙ)
КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ ИМ. В.П. ЧКАЛОВА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

Тендеры

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік

Предмет закупівлі (ДК 016-2010)
Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі(грн/коп) Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедур закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6
Продукти харчування 2230 4294710,00 Березень-жовтень
10.12.2 «м'ясо свійської птиці заморожене» (кури, відруби) 2230 365000,00 ВТ
10.11.1«М'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене» 2230 785000,00 ВТ Лютий 2015р
10.20.1 «продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена» 2230 345000,00 ВТ травень
10.13.1 «консерви та готові страви м’яса, м’ясних субпродуктів чи крові» (ковбаси) 2230 372000,00 ВТ березень
10.51.1 «молоко та вершки рідинні, оброблені» 2230 225000,00 ВТ квітень
10.51.4 «сир сичужний та кисломоч ний сир» 2230 273000,00 ВТ травень
01.47.2 «Яйця у шкаралупі, свіжі» 2230 110000,00 ЦП липень
10.61.3 «Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна, зернових культур» 2230 98000,00 ЦП Липень
10.39.1 «плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі» 2230 100000,00 ЦП липень
10.51.3 «масло вершкове та молочні пасти» 2230 180000,00 ЦП серпень
10.20.2 «риба оброблена чи законсервована іншим способом; ік ра осетрових та замінники ікри»(рибні консерви) 2230 185000,00 ЦП вересень
10.71.1 «вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання» (хліб) 2230 225000,00 ЦП серпень
10.72.1 «вироби хлібобулочні ,зниженої вологості та конди терські, борошняні, тривалого зберігання» (пироги) 2230 156710,00 ВТ серпень
01.24.1 «Яблука» 2230 235000,00 ВТ серпень
Примітки: протокол № 22 від 18.05.2015 року.РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (на 2014 рік) 

державних закупівель на 2014 рік по ДЗ«С (с) Клінічний санаторій ім..В.П.Чкалова» МОЗ України, які здійснюються за рахунок державних коштів ЄДРПОУ 01982181 (найменування організації, код ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі (ДК016-2010) Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі (грн/коп) Процедура закупівлі Орієнтов.-ний початок проведення процедур закупівлі Підрозділ/и, особа/и, яких планується залу-чити до підгото-вки тендеррної документаці ї (запиту цінових котирувань)
1 2 3 4 5 6 7
1 учасник:
35.22.1 «розподіляння газоподібно го палива тубопроводами(послуги з постачання та транспортування при- родного газу) 2274 кошти державного бюджету 2300000,00( Два міліона триста тисяч грн. в т.ч.ПДВ383333,33) У одного учасникаи Грудень 2013р. Зам. гол. лікаря по ЕП Євич В.П, Спец. по держзакупівлям Заремба Н.О.
36.00.2 «обробляння та розподіл води трубопроводами ( послуги з водопостачання та водовідведе- нню) 2272 теж 1450000,00 (Один міліон чотириста п’ятдесят тисяч грн, в т.ч. ПДВ 241666,67) У одного учасника Грудень 2013р. теж
35.12.1 «передавання електричної енергії» (послуги з постачання електроенергії ) 2273 теж 2200000,00 (два міліона двісті тисяч грн. в т. ч. ПДВ 366666,67) У одного учасника Грудень 2013р. теж
37.00.1 «послуги каналізаційні» ( послуги з водовідведе- ння ) 2272 теж 465000,00 (чотириста шістьдесят п’ять тисяч грн, в т.ч. ПДВ 77500,00) У одного учасника січень 2014р. теж
всього 1 учасник 6415000,0
Відкриті торги: 2230
10.11.1«М'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене» 2230 кошти державного бюджету 650000,00 (шістьсот п’ятдесят тис. грн, в т.ч. ПДВ108333,33) Відкриті торги квітень 2014р Спец. по держза-купівлям Заремба Н.О.,дієтсестра Кухаревська І.Г.
10.12.2 «м'ясо свійської птиці заморожене» (кури, відруби) 2230 теж 350000,00( триста п’ятдесят тисяч грн в т.ч.ПДВ58333,33) Відкриті торги березень 2014р теж
10.20.1 «продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена» 2230 теж 300000,00( Триста тисяч грн в т.ч. ПДВ 50000,00) Відкриті торги березень 2014р теж
10.13.1 «консерви та готові страви з м’яса, м’ясних субпродуктів чи крові» ( ковбаси) 2230 теж 243000,00(двісті сорок три тисячі грн в т. ч. ПДВ 40500,00 Відкриті торги березень 2014р теж
10.51.1 «молоко та вершки рі динні, оброблені» 2230 теж 192000,00(Сто де-в’яносто дві тис.грн. в т. ч. ПДВ 32000,00 Відкриті торги Червень теж
10.51.4 «сир сичужний та кисломочний сир» 2230 теж 280000,00(двісті ві- сімдесят тис. грн в т ч ПДВ 46666,67 Відкриті торги Червень теж
01.13.5 «коренеплоди та бульби їстивні з високим умістом крох- малю та інуліну» 2230 теж 195000,00(Сто де-в’яносто п’ять тис. грн (в т ч ПДВ 32500,00. Цінові пропозиції вересень теж
01.13.4 «овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні» 2230 теж 99990,00 Дев’яносто дев’ять тис.дев’ятьсот дев’яносто грн (в т ч ПДВ 16665,00. Цінові пропозиції квітень теж
10.51.5 «продукти кисломолочні інші» 2230 теж 150000,00(сто п’ят-десят тис.грн в т.ч. ПДВ 25000,00 грн Цінові пропозиції серпень теж
10.51.3 «масло вершкове та молочні пасти» 2230 теж 150000,00(сто п’ят-десят тис.грн в т.ч. ПДВ 25000,00грн Цінові пропозиції липень теж
10.51.4 «сир сичужний та кисломочний сир» 2230 теж 199900,00(сто дев’я-носто девять тис. девятсот грн в т ч ПДВ33316,67 грн Цінові пропозиції липень теж
10.20.2 «риба оброблена чи законсервована іншим способом; ік ра осетрових та замінники ікри»(рибні консерви) 2230 теж 150000,00(сто п’ят-десят тис.грн в т.ч. ПДВ 25000,00 грн Цінові пропозиції липень теж
10.71.1 «вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання» (хліб) 2230 теж 100000,00(сто тис грн, в т.ч. ПДВ 16666,67 Цінові пропозиції серпень теж
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від _25грудня 2013 року № 35 ; від 22 січня 2014 року № 3; від 17 березня 2014року № 7 ; від 29 квітня 2014 року №8 ; від 10 червня 2014 року № 15 ; від 25 липня 2014р. № 20 ; від 7серпня 2014року № 21 ; від 8серпня 2014року № 22; від15 серпня 2014 року № 24.

ДОПОВНЕННЯ № 4 ДО РІЧНОГО ПЛАНУ державних закупівель на 2014 рік по ДЗ «С(с)Клінічний санаторій ім. В.П. Чкалова» МОЗ України від 15 серпня 2014 року.

Предмет закупівлі (ДК 016-2010)
Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Джерело фінансування Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедур закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6
10.51.3 «масло вершкове та молочні пасти» 2230 теж Запит цінових пропозицій липень
10.51.4 «сир сичужний та кисломолочний» 2230 теж Запит цінових пропозицій липень
10.71.1 «вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні,борошняні, нетривалого зберігання» 2230 теж Запит цінових пропозицій серпень
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів - протокол від 7.08.2014р №21; -протокол від 8 серпня 2014р. № 22; протокол від 15.08.2014р.№ 24РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (на 2013 рік) 

Державний заклад «Спеціалізований ( спеціальний) клінічний санаторій ім.В. П. Чкалова» МОЗ України (ЄДРПОУ 01982181)
 
Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтов.-ний початок проведення процедурзакупівлі Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки доку ментації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)
40.20.2 послуги з розподілу газоподібного палива по магістралях 1164 Державні кошти 2400000,00 грн (Два міліона чотириста тисяч грн. в т. ч. ПДВ 400000,00) У одного учасника Грудень 2012 р. Зам. гол. лікаря по ЕП Євич В.П.
41.00.2 Послуги з розподілу води 1162 Державні кошти 1300000,00 (Один міліон триста тисяч грн, в т.ч. ПДВ 216666,67) У одного учасника Грудень 2012 р. Зам. гол. лікаря по ЕП Євич В.П.
40.10.3 Послуги з постачання електроенергії 1163 Державні кошти 2200000,00 (два міліона двісті тисяч грн. в т. ч. ПДВ 366666,67) У одного учасника Грудень 2012 р. Зам. гол. лікаря по ЕП Євич В.П.
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від _13 грудня 2012 року № 28
ДОПОВНЕННЯ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ

державних закупівель на 2013 рік по ДЗ «С(с)Клінічний санаторій ім. В.П. Чкалова» МОЗ України від 7 травня 2013 року

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Джерело фінансування Процедура закупівлі Очікувана вартість предмета закупівлі Примітки
10.20.2 «Риба оброблена чи законсервована іншим способом; ікра осетрових та замінники ікри» 2230 Державні кошти та кошти підприємства Цінові пропозиції травень
10.51.1 «Молоко та вершки, рідинні, оброблені» 2230 Державні кошти та кошти підприємства Відкриті торги травень
10.51.4 «Сир сичужний та кисломолочний сир» 2230 Державні кошти та кошти підприємства Відкриті торги червень
10.51.5 «Продукти молочні, інші» 2230 Державні кошти та кошти підприємства Цінові пропозиції червень
10.71.1 «Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борош- няні, нетривалого зберігання» 2230 Державні кошти та кошти підприємства Цінові пропозиції червень
10.51.3 «Масло вершкове та молочні пасти» 2230 Державні кошти та кошти підприємства Відкриті торги травень
41.00.4 «Будування нежитлових приміщень(нове будівництво, ре-конструкція,капітальний і поточ-ний ремонти) 2240 Державні кошти та кошти підприємства Відкриті торги травень
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів - протокол від 7 травня 2013 р. № 13
ДОПОВНЕННЯ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ

державних закупівель на 2013 рік по ДЗ «С(с)Клінічний санаторій ім. В.П. Чкалова» МОЗ України від 2 серпня 2013 року

Предмет закупівлі (ДК 016-2010)
Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Джерело фінансування Процедура закупівлі Очікувана вартість предмета закупівлі Примітки
01.13.5 «Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та інуліну (картопля)» 2230 Державні кошти та кошти підприємства Запит цінових пропозицій серпень
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів - протокол від 2 серпня 2013 р. № 23РІЧНИЙ ПЛАН

державних закупівель на 2013 рік по ДЗ«С (с) Клінічний санаторій ім..В.П.Чкалова» МОЗ України, ЄДРПОУ 01982181 (найменування організації, код ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі (ДК 016-2010)
Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Джерело фінансування Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведенняпроцедури закупівлі Примітки
1 2 3 5 6 8
1 учасник:
40.20.2 послуги з розподілу газоподібного палива по мА-гістралях 2274 Державні кошти та кошти підприємства У одного учасника Грудень 2012р
41.00.2 послуги з розподілу води 2272 Державні кошти та кошти підприємства У одного учасника Грудень 2012р
40.10.3 послуги з постачання електроенергії 2273 Державні кошти та кошти підприємства У одного учасника Грудень 2012р
Відкриті торги:
15.11.1 м'ясо свіже та заморожене 2230 Державні кошти та кошти підприємства У одного учасника лютий
15.12.1 м'ясо та харчові субпродукти свійської птиці 2230 Державні кошти та кошти підприємства У одного учасника лютий
15.20.1 продукція рибна 2230 Державні кошти та кошти підприємства У одного учасника лютий
15.13.1 м’ясопродукти 2230 Державні кошти та кошти підприємства У одного учасника лютий
23.20.1 продукти нафто перероблення рідкі 2210 Державні кошти та кошти підприємства У одного учасника лютий
10.51.1 молоко та верщки, рідинні,оброблені 2210 Державні кошти та кошти підприємства У одного учасника травень
10.51.4 сир сичужний та кисломолочний сир 2230 Державні кошти та кошти підприємства У одного учасника червень
10.32.1 соки фруктові та овочеві 2230 Державні кошти та кошти підприємства У одного учасника лютий
Поточний ремонт приміщень спального корпусу 2240 Державні кошти та кошти підприємства У одного учасника травень
Поточний ремонт покрівлі спального корпусу 2240 Державні кошти та кошти підприємства У одного учасника травень
Цінові пропозиції:
10.51.5 продукти молочні інші 2230 Державні кошти та кошти підприємства Цінові пропозиції червень
10.71.1 вироби хлібобулочні,кондитерські та кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання 2230 Державні кошти та кошти підприємства Цінові пропозиції червень
10.20.2 риба, оброблена чи законсервована іншим способом; ікра осетрових та замінники ікри 2230 Державні кошти та кошти підприємства Цінові пропозиції травень
10.51.3 масло вершкове та молочні пасти 2230 Державні кошти та кошти підприємства Цінові пропозиції червень
10.72.1 вироби кондитерські борошняні: Пряники,печиво здобне, вафлі та вафельні обладки 2230 Державні кошти та кошти підприємства Цінові пропозиції липень
01.13.5 коренеплоди та булби їстівні з високим умістом крохмалю та інуліну 2230 Державні кошти та кошти підприємства Цінові пропозиції серпень
10.32.1 соки фруктові та овочеві 2230 Державні кошти та кошти підприємства Цінові пропозиції жовтень


Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів: від _21 грудня 2012 року № 28 ; Від 31 січня 2013 року № 4; Від 7 травня 2013 року № 13; Від 19 червня 2013 року № 17; Від 2 серпня 2013 року № 23; від11 жовтня2013р. № 30.

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (на 2012 рік) 

Державний заклад «Спеціалізований ( спеціальний) клінічний санаторій ім.В. П. Чкалова» МОЗ України (ЄДРПОУ 01982181)

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтов.-ний початок проведення процедурзакупівлі Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки доку ментації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)
15.11.1 М'ясо свіже та заморожене 1133 Державні кошти та кошти підприємства 680000,00 грн (шістьсот вісімдесят тисяч грн) в т.ч. ПДВ 113333,33 грн Відкриті торги лютий Бухгалтерія Заремба Ніна Олексіївна, завпродскладом Можина Домнікія Георгіївна, дієтсестр Кухаревська Інна Георгіївна
15.20.1 Продукція рибна 1133 Державні кошти та кошти підприємства 345000,00 грн (триста сорок п’ять тисяч грн) в т.ч. ПДВ 57500,00 грн Відкриті торги лютий теж
15.12.1 М'ясо та харчові субпродукти свійської птиці 1133 Державні кошти та кошти підприємства 295000,00 грн (двісті дев’яносто п’ять тисяч грн) в т.ч. ПДВ 49166,67 грн Відкриті торги лютий теж
40.20.2 Послуги з розподілу газоподібного палива по магістралях 1164 Державні кошти та кошти підприємства 2475000,00 грн (два міліонна чотириста сімдесят п’ять тисяч грн) в т. ч. ПДВ 412500,00 грн. У одного учасника січень Зам. гол. лікаря по ЕП Євич В.П.
40.10.3 Послуги з постачання електроенергії 1163 Державні кошти та кошти підприємства 2415000,00 грн (два міліонна чотириста п'ятнадцять тисяч грн) в т. ч. ПДВ 402500,00 грн У одного учасника січень Зам. гол. лікаря по ЕП Євич В.П.
41.00.2 Послуги з розподілу води 1162 Державні кошти та кошти підприємства 300000,00 грн (триста тисяч грн) в т. ч. ПДВ 50000,00 грн У одного учасника січень Зам. гол. лікаря по ЕП Євич В.П.
15.13.1 М’ясопродукти 1133 теж 165000,00 грн (Сто шістдесят п’ять тисяч грн) в т. ч. ПДВ 27500,00 грн Відкриті торги Травень Бухгалтерія Заремба Ніна Олексіївна, завпродскладом Можина Домнікія
01.11.2 Культури овочеві 1133 теж 99990,00 грн (Дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’я-ностогрн) в т.ч. ПДВ 16665,00 грн Цінові пропозиції Червень теж
01.12.1 Овочі свіжі 1133 теж 99990,00 грн (Дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яностогрн) в т.ч. ПДВ 16665,00 грн Цінові пропозиції Червень теж
01.13.2 Фрукти, ягоди та горіхи 1133 теж 99990,00 грн (Дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яностогрн) в т.ч. ПДВ 16665,00 грн Цінові пропозиції Червень теж
15.51.1 Молоко рідке та вершки 1133 теж 99990,00 грн (Дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’я-ностогрн) в т.ч. ПДВ 16665,00 грн Цінові пропозиції Червень теж
15.51.3 Масло вершкове 1133 теж 99990,00 грн (Дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’я-ностогрн) в т.ч. ПДВ 16665,00 грн Цінові пропозиції Червень теж
15.51.4 Сир сичу-жний та кисломолочний 1133 теж 99990,00 грн (Дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яностогрн) в т.ч. ПДВ 16665,00 грн Цінові пропозиції Червень теж
15.51.5 Продукти молочні інші 1133 теж 99990,00 грн (Дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яностогрн) в т.ч. ПДВ 16665,00 грн Цінові пропозиції Червень теж
15.81.1 Вироби хлібобулочні, тістечка та здобні хлібобулочні вироби 1133 теж 99990,00 грн (Дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яностогрн) в т.ч. ПДВ 16665,00 грн Цінові пропозиції Червень теж
15.33.1 Продукти готові та консерви овочеві 1133 теж 99995,00 грн(Дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто п’ять грн) в т. ч. ПДВ 16665,83 грн Цінові пропозиції Червень теж
15.32.1 Соки фруктові та овочеві 1133 теж 99995,00 грн (Дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто п’ять грн) в т. ч. ПДВ 16665,83 грн Цінові пропозиції Серпень&
Наш адрес: Украина, г. Одесса
Французский бульвар, 85
Телефоны: +38 (048) 776 05 27
+38 (048) 717 87 06 (факс)
E-mail: chkalov@te.net.ua
sanatory@stream.com.ua